Webhotel – Hjemmeside

正常稼働中
Opdatering af PHP er nu gennemført
Opdatering af PHP er nu gennemført
Opdatering af PHP er nu gennemført
FTP

Webhotel – E-mail

正常稼働中
MX

DNS – Navneservere

正常稼働中

VPS

正常稼働中

直近の履歴

100%アップタイム
Opdatering af PHP er nu gennemført
3 該当サービス:
5日はインシデントがありません。
Fejl fra overvågning, falsk alarm
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
7日はインシデントがありません。
サービス停止
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
14日はインシデントがありません。
Opdatering af PHP er nu gennemført
3 該当サービス: